Sürdürülebilirlik

ERA Grup Alüminyum: Sürdürülebilir Bir Üretim

ERA Grup Alüminyum, alüminyum ekstrüzyon ve mekanik işleme sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak faaliyet gösteren öncü bir firmadır. Şirketimiz, çevreye duyarlı üretim süreçleri, yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ve etkin atık yönetimiyle sürdürülebilir bir gelecek için çaba sarf etmektedir.

Yeşil Üretim Süreçleri

Üretim tesislerimizde enerji verimliliği ve kaynak kullanımı konusunda sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlarımızı artırarak çevresel etkimizi minimize etmeye çalışıyoruz.

Atık yönetimi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden kullanım programlarını teşvik ediyoruz. Geri dönüşümde kullanılan malzemelerin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlıyoruz. %98’lere varan oranda geri dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyumun hammadde ve süreç sonunda mamul olarak geri kazanımını sağlıyoruz.

Ürün Yenilikleri ve Tasarım

Ürünlerimizin tasarım aşamasında sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulunduruyoruz. Hafif ve dayanıklı alüminyum profillerin kullanımı, enerji tasarrufunu ve kaynakların etkin kullanımını destekler.

Müşterilerimize çevreci çözümler sunmak için sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Yenilikçi ürünler geliştirerek daha sürdürülebilir yapı malzemeleri sağlıyoruz.

Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge merkezimizde, alüminyum ekstrüzyon teknolojilerinde sürekli iyileştirmeler ve yenilikler üzerine çalışıyoruz. Bu sayede daha verimli ve çevreci üretim yöntemleri geliştiriyoruz.

Yenilikçi malzemeler ve prosesler üzerine yapılan Ar-Ge çalışmalarımız hem müşterilerimize rekabet avantajı sağlıyor hem de çevresel etkimizi azaltmamıza yardımcı oluyor.

Atık Yönetimi

Atık yönetimi stratejimiz, atık üretimini minimize etmek ve atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak üzerine odaklanmıştır.

Atık sınıflandırma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarını teşvik ediyoruz. Atık yönetimi süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek daha etkin ve çevreci yaklaşımlar geliştiriyoruz.

Toplumsal Katkılar

Sadece iş faaliyetlerimizle değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirerek de sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Çevre projelerine destek veriyor, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.

ERA Grup Alüminyum olarak, sürdürülebilirlik vizyonumuzu tüm faaliyetlerimizde en üst düzeyde uygulayarak çevremize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz.

Yaşam Söngüsü Değerlendirmesi (LCA)

Başlıca ürünlerimizin tüm yaşam döngüsünü analiz eden detaylı bir LCA çalışması gerçekleştirdik. Hammaddeden üretime, taşımadan geri dönüşüme kadar her aşamadaki çevresel etkileri değerlendirdik.

LCA, bilinçli kararlar almak, süreçleri optimize etmek ve kaynak tüketimini minimize etmek için bize rehberlik etmektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)

SKDM (CBAM), iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir araçtır. İthal edilen malların, yerel olarak üretilenlerle aynı karbon fiyatlandırmasına tabi tutulmasını sağlar.

ERA Grup Alüminyum olarak, SKDM’nin hedeflerini gerçekleştiriyoruz. Düşük karbon uygulamalarını göstermek için şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimsiyoruz.

Ürünlerimiz katı çevresel standartları karşılıyor ve gelecekteki SKDM gereksinimlerine uyum sağlamaya hazırız.

Alüminyumun Gücünü Geleceğe Taşıyoruz.

E-Bültene Kaydolun!

© 2023 Era Grup Alüminyum. Her hakkı saklıdır.
İletişim      Kariyer