Politikalar

Kalite Politikası

Alüminyum Profil üretimi ve Alüminyum mekanik işleme sektöründe sağladığı tüm ürün ve hizmetlerde, vizyonu doğrultusunda müşterilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

Tüm süreçlerimizde kalite performansımızı artırmak için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini sağlar, gerekli kaynakları temin ederek sürekli iyileştirmeyi amaçlarız.

Bu kapsamda;

 1. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 2. Değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasıyla kaynakların ve teknolojinin etkin kullanımını sağlamayı,
 3. Zamanında teslimat yapmayı,
 4. Sürekli gelişmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı,
 5. Yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimsemeyi,
 6. Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanlarının en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreten, yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmelerini,
 7. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
 8. İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 9. Kanun, Yönetmelik ve diğer şartlara uymayı,
 10. Çalışanların gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamayı,

Faaliyetlerde yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikası

Alüminyum Profil üretimi ve Alüminyum mekanik işleme sektöründe sağladığı tüm ürün ve hizmetlerde; çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde faaliyetlerini sürdürür.

Bu kapsamda;

 1. Kanun, Yönetmelik ve diğer şartlara uymayı,
 2. Firmamız dahilinde ve tedarikçilerimizde kullanılan, çevre ve doğal kaynaklara olumsuz etkileri olabilecek her türlü tüketimi asgari düzeye indirmeyi,
 3. Çevre kirliliğini önlemek için personel eğitimleri ile farkındalık yaratmayı ve gerekli tedbirleri uygulamayı,
 4. Çevre ve doğal kaynakların korunması prensibini benimseyerek, Çevre ve Doğal kaynaklar için riskleri en aza indirecek teknolojiyi takip etmek ve kullanmayı,
 5. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme, kirliliğin önlenmesi ve doğaya zararlı atıkların uygun bertarafını sağlamayı,

Faaliyetlerde yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

En önemli değerinin insan kaynağı olduğu bilinciyle daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve topluma, çevreye ve çalışanlara karşı olan sorumluluklarını yerine getirirken sürekli iyileştirmeyi kurumun öncelikli hedefi olarak gözetir.

Bu kapsamda;

 1. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 2. Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 3. Hastalık, yaralanma, acil durum gibi can ve mal güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 4. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
 5. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz kapsamında, İSG performanslarını takip etmeyi ve iyileştirmeyi,
 6. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için, güvenli davranış alışkanlığını tüm çalışanlarda oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi

Faaliyetlerde yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Alüminyumun Gücünü Geleceğe Taşıyoruz.

E-Bültene Kaydolun!

© 2023 Era Grup Alüminyum. Her hakkı saklıdır.
İletişim      Kariyer